Ridskola

Bergahästen


Filosofi


Här går alla hästar på lösdrift!


Lösdrift hos oss betyder att hästarna har tillgång till en stor ligghall som de kan använda som de vill. De har också fri tillgång till grovfoder och stora vinter- respektive sommarhagar. Hagarna är konstruerade för att inbjuda till rörelse och aktivitet för att hästarna ska kunna ha meningsfull sysselsättning under sin lediga tid. Hästen är ett stäppdjur som äter ofta och vandrar långa sträckor och därför vill vi inte stänga in dem i boxar mer än nödvändigt.


Jag anser att hästar som lever så naturligt som möjligt blir säkra och trevliga samarbetspartners.


Ett par timmar innan lektionerna startar för dagen tas hästarna in till individuella boxar där de visiteras och ges en individuell grovfodermängd. Då ges de också tillfälle till vila om de önskar det. När ridpassen sedan är över släpper eleverna gemensamt ut hästarna och mockar/sopar stallet.


Hantering


Det är viktigt att alla som hanterar hästarna gör på samma sätt. Rutiner skapar trygga hästar som vet vad de kan förvänta sig av människorna. Därför ber vi dig att noga följa våra regler även om du kanske har gjort annorlunda tidigare. Du får väldigt gärna fråga varför vi gör på ett visst sätt och inte ett annat!


Våra hästar är snälla och väluppfostrade, väl passande för lektionsverksamhet. De blir gärna borstade och pysslade med. Men de är inga maskiner! Säkerheten är mycket viktig och att du sätter dig in i hästens situation, hästen kan inte göra det omvända. Den lever i nuet.  Hästen är stor och stark och kan både bitas och sparkas om man inte är medveten om dess beteende och sätter den i situationer som den inte klarar av.


Ridning


För många är det grädden på moset att rida! Vad man alltid måste tänka på är att fölen inte föds färdigprogrammerade för arbete! Utan bakom en färdig ridhäst ligger många timmars arbete och att världens snällaste häst reagerar skarpt om man gör felaktiga signaler och att den snart blir feluppfostrad om man tillåter oönskade beteenden.


Vad som är väldigt viktigt är att först och främst fundera över vilken reaktion du vill ha av hästen, därefter hur du ska få den att utföra detta. Från en lång tradition av hästhantering och ridning har man fått fram ett signalsystem och vissa hjälper man använder. Man kan givetvis träna hästen med helt andra kommandon men då måste nästa ägare/ryttare vara väl medveten om detta.


Dressyr är inte bara att göra fina krumelurer och hoppning är inte bara att styra på ett hinder. Du måste ha ett signalsystem mellan dig och hästen där en signal från dig utlöser en rektion hos hästen och att du tar tillvara signalerna från hästen och tar åt dig av den feedback den ger. Det handlar om klassisk betingning där önskade beteenden förstärks positivt och binds till en signal/hjälp och oönskade beteenden ignoreras (bestraffas).


Hästen vill väldigt gärna vara till lags, det är ett snällt och tåligt djur som gärna följer sin ledare. Men du måste göra rätt och om du inte får den önskade rektionen först fundera på om du gjorde korrekt eller om hästen faktiskt inte förstod vad du menade.



Det ska vara roligt och utvecklande att rida, både för häst och människa!


Det finns väldigt mycket bra litteratur och jag rekommenderar dig att  läsa mycket och reflektera över vad du läst.


Tips på litteratur du absolut bör läsa för att kunna tillgodogöra dig lektionerna:


Hästhållning i praktiken av Mats Mellberg (säkerhet och hantering)


Ridlära av Bo Tibblin (hjälper och rörelser)






Ridskola


I 16 år så har jag bedrivit ridskoleverksamhet med små grupper om max fem elever. From hösten 2019 så kommer jag helt att gå över till privatlektioner om 1-2 ryttare.


Det ska bli jättespännande att se utvecklingen på de ryttare som har förmånen att rida privat på detta sätt. Det ger mig också möjlighet att vidareutbilda hästarna.


Så jag vet inte om "ridskola" är rätt epitet för den verksamheten som kommer att bedrivas men kul ska det bli!


Du rider regelbundet antingen en gång i veckan, eller varannan vecka, på en fast tid som är reserverad för dig. Verksamheten håller på v 32-25 med en veckas juluppehåll och du betalar för 5 lektioner i taget.


Du får 50 % rabatt på en uteritt inom tre månader från första gången på ridkortet, och om du väljer att rida på vardag fm så får du samma rabatt på två ggr.


Uteritter har jag främst på lördagar samt på vardag fm.


Det finns två lektionshästar, Zafada och Farina (samt Levantada tills hon hittat sitt perfekta hem) som går max två pass per dag.


Om du inte kan komma någon vecka så sök efter ersättare på Facebook Bergahästen lektionsryttare. Någon "igenridningsmöjlighet" finns egentligen inte utan du säljer din gång, eller byter tid med någon annan om du inte kan komma. Du kan om du avbokar senast dagen innan få rida ut istället för missad lektion.


Många av de privatryttare som har sina hästar inackorderade här rider även lektion för mig på detta sätt.


Det finns möjlighet att rida tisdag samt torsdag kväll, samt måndag/onsdag/söndag förmiddag.


Privatlektion 1 person: 750 kr x 5 = 3750 kr

Privatlektion 2 personer: 550 kr pp x 5 = 2750 kr


Du kan rida varje eller varannan vecka.



Copyright  ©  All Rights Reserved