Ridskola

Bergahästen


Filosofi


Våra lektionshästar som går i en stor hjord bestående av 6 ston och vi har ytterligare en mindre valackhjord bestående av tre hästar på lösdrift.


Lösdrift hos oss betyder att hästarna har tillgång till en stor ligghall som de kan använda som de vill. De har också fri tillgång till grovfoder och stora vinter- respektive sommarhagar. Hagarna är konstruerade för att inbjuda till rörelse och aktivitet för att hästarna ska kunna ha meningsfull sysselsättning under sin lediga tid. Hästen är ett stäppdjur som äter ofta och vandrar långa sträckor och därför vill vi inte stänga in dem i boxar mer än nödvändigt.


Jag anser att hästar som lever så naturligt som möjligt blir säkra och trevliga samarbetspartners.


Ett par timmar innan lektionerna startar för dagen tas hästarna in till individuella boxar där de visiteras och ges en individuell grovfodermängd. Då ges de också tillfälle till vila om de önskar det. När ridpassen sedan är över släpper eleverna gemensamt ut hästarna och mockar/sopar stallet.


Hantering


Det är viktigt att alla som hanterar hästarna gör på samma sätt. Rutiner skapar trygga hästar som vet vad de kan förvänta sig av människorna. Därför ber vi dig att noga följa våra regler även om du kanske har gjort annorlunda tidigare. Du får väldigt gärna fråga varför vi gör på ett visst sätt och inte ett annat!


Våra hästar är snälla och väluppfostrade, väl passande för lektionsverksamhet. De blir gärna borstade och pysslade med. Men de är inga maskiner! Säkerheten är mycket viktig och att du sätter dig in i hästens situation, hästen kan inte göra det omvända. Den lever i nuet.  Hästen är stor och stark och kan både bitas och sparkas om man inte är medveten om dess beteende och sätter den i situationer som den inte klarar av.


Ridning


För många är det grädden på moset att rida! Vad man alltid måste tänka på är att fölen inte föds färdigprogrammerade för arbete! Utan bakom en färdig ridhäst ligger många timmars arbete och att världens snällaste häst reagerar skarpt om man gör felaktiga signaler och att den snart blir feluppfostrad om man tillåter oönskade beteenden.


Vad som är väldigt viktigt är att först och främst fundera över vilken reaktion du vill ha av hästen, därefter hur du ska få den att utföra detta. Från en lång tradition av hästhantering och ridning har man fått fram ett signalsystem och vissa hjälper man använder. Man kan givetvis träna hästen med helt andra kommandon men då måste nästa ägare/ryttare vara väl medveten om detta.


Dressyr är inte bara att göra fina krumelurer och hoppning är inte bara att styra på ett hinder. Du måste ha ett signalsystem mellan dig och hästen där en signal från dig utlöser en rektion hos hästen och att du tar tillvara signalerna från hästen och tar åt dig av den feedback den ger. Det handlar om klassisk betingning där önskade beteenden förstärks positivt och binds till en signal/hjälp och oönskade beteenden ignoreras (bestraffas).


Hästen vill väldigt gärna vara till lags, det är ett snällt och tåligt djur som gärna följer sin ledare. Men du måste göra rätt och om du inte får den önskade rektionen först fundera på om du gjorde korrekt eller om hästen faktiskt inte förstod vad du menade.Det ska vara roligt och utvecklande att rida, både för häst och människa!


Det finns väldigt mycket bra litteratur och jag rekommenderar dig att  läsa mycket och reflektera över vad du läst.


Tips på litteratur du absolut bör läsa för att kunna tillgodogöra dig lektionerna:


Hästhållning i praktiken av Mats Mellberg (säkerhet och hantering)


Ridlära av Bo Tibblin (hjälper och rörelser)


Vi har vår ordinarie lektionsverksamhet måndag fm, tis/ons/tors kväll samt söndag fm.   Grupperna är anpassade efter elevernas utbildningsnivå, det finns grupper från nybörjarnivå till avancerade ryttare. Min. ålder för att delta är ca 12 år (eller längd 150 cm, vilket som uppnås först) – någon övre åldersgräns finns ej! De flesta av våra ryttare är vuxenryttare.


I varje lektionsgrupp är max 4 elever för att instruktören ska ha tid för varje enskild individ. Hästarna går max 2 pass per dag, vilket gör att de tycker det är roligt att arbeta och orkar göra sitt bästa. Dessutom har du alltid möjlighet att pyssla om din häst ordentligt antingen före eller efter lektionen.


Utrustningen till hästarna är av god kvalitet för att få bästa kommunikation med hästen.


Undervisningen bedrivs i paddock eller på ridbana under tak samt på mycket fina och varierade ridvägar. Terminens upplägg varierar mellan dressyr- och hoppträning och vi rider även ut. Vi har teori ett par gånger per termin i direkt anslutning till ridlektionen, dvs vi byter inte ut ridningen till teori utan vi kompletterar med den.


Du rider regelbundet en gång i veckan och du har din häst ca 5 gånger innan det är dags att byta häst.


Tillkommande nya elever i existerande grupper


Ryttare som kan skritt / trav / galopp (och mer)


Om du vill börja rida hos oss – välkommen! – så börjar du med en privatlektion (kostar 700 kr) för att vi ska kunna introducera dig ordentligt. Du kommer att bli visad hur du gör iordning hästen i vårt stall av instruktör eller stallpersonal och därefter rider du en privatlektion ( ca 1 h) för intruktör.


Vi har valt detta system för att instruktören ska kunna ge dig en introduktion i hur vi rider hästarna här och kunna göra en bedömning av vilken grupp som kan vara lämplig. Då får du också en ”mjukstart” utan att behöva känna dig vilsen i en grupp utan får instruktörens fulla uppmärksamhet.


Därefter diskuterar du med instruktören om vilken grupp som kan vara lämplig. Du provar första gången i ordinarie grupp och betalar kontant för den gången ( 290 kr). Känns allt bra fortsätter du sedan i den gruppen och betalar för 12 ggr i taget enligt ordinarie betalningsperioder. Givetvis får du gärna rida flera privatlektioner tills du känner att du är redo för att starta i grupp.


Nybörjare


Du är lika välkommen till oss om du är nybörjare! Däremot startar vi sällan rena nybörjargrupper utan du rider privatlektioner tills du uppnått en nivå där du kan ansluta till en ordinarie grupp.


Vi har valt att göra på detta sätt för att du ska känna dig trygg och för att lägga en god grund för din ridning. Att rida handlar mycket om sits och balans och att automatisera ett signalsystem så därför är det viktigt att det blir rätt från början. Om du sedan vill fortsätta din ryttarkarriär så kommer du ha god nytta av en fast grund att stå på.

Copyright  ©  All Rights Reserved